โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 
  ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565     ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (18 ม.ค. 2565)     ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอย (3 เครื่อง)      
 
 
   


ร่วมกิจกรรมปลูกกัญชง ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อนกัญพัฒนา ณ บ้านแสงอรุณ ...

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมทำบุญ ณ วัดป่าเกาะแก้วภูซาง ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...

มอบสวัสดิการเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวของคุณพ่อคำปุ่น พูนเกษม(ผู้วายชนม์)...

พื้นที่สอบเคส เด็กเรียนดีในครอบครัวที่อยากจน จำนวน 2 ราย...


ร่วมกิจกรรมปลูกกัญชง ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อนกัญพัฒนา ณ บ้านแสงอรุณ ...

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมทำบุญ ณ วัดป่าเกาะแก้วภูซาง ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู...

มอบสวัสดิการเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวของคุณพ่อคำปุ่น พูนเกษม(ผู้วายชนม์)...

พื้นที่สอบเคส เด็กเรียนดีในครอบครัวที่อยากจน จำนวน 2 ราย...

มอบชุดเครื่องนอน มี ที่นอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ให้แม่สำราญ กุดธิง...

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวบ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลบุญทัน...

ออกพื้นที่สอบเคสเด็กเรียนดีในครอบครัวที่อยากจน จำนวน 5 ราย...

ลงพื้นฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านคลองเจริญ...
 
 
28 ธ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุค...
23 ธ.ค. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร แ...
1 ธ.ค. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป...
26 ต.ค. 2564 ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
26 ต.ค. 2564 ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
26 ต.ค. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565
2 ธ.ค. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรท...
6 พ.ค. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จะดำเนินการการ...
29 เม.ย. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซ...
28 เม.ย. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนัก...
28 เม.ย. 2564 ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำ...
18 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 224723 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน