โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ธ.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาร 2565 30
  23 ธ.ค. 2564    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 28
  1 ธ.ค. 2564    ประกาศ เทศบาลตำบลบุญทัน เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 32
  26 ต.ค. 2564    ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 44
  26 ต.ค. 2564    ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 48
  26 ต.ค. 2564    โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 38
  26 ต.ค. 2564    ขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2565 37
  15 ต.ค. 2564    ประกาศใข้เทญญัติการควบคุมสถานประกอบกิจการรับซื้อหรือสะสมยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)หรือยางแผ่น พ.ศ 2564 23
  28 ก.ย. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 7 - 8 ตำบลบุญทัน 49
  28 ก.ย. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลบุญทัน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบนวัตกรรมไทย ถนนสายบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านบุญทัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 224720 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน