วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2565
จ้างลงหินคลุกสายนาตับเต่า ไปแปลงปลูกกัญชง หมู่ที่ 9 บ้านสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างลงหินคลุกสายป่าช้าไปภูมะค่า หมู่ที่ 5 บ้านคลองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกกอบรม(ลูกฟุตซอล/ลูกวอลเลย์บอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างลงหินคลุกสายไร่พ่อใหม่ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 5 ไปโคกนกพัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างลงหินคลุกสายศาลปู่ หมู่ที่ 8 ไปนาดอกคำ หมู่ที่ 8 บ้านโคกนกสาริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด100ลิตร พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์(ชุด PPE/แอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
7  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5961(เช็คระยะ/เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการลงหินคลุกถนนสาย หมู่ที่ 3 ไปวัดหลวงปู่สาย หมู่ที่ 3 บ้านน้ำโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง