โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   

 


   
  นางสาวมาลาศรี  วงษ์ดี  
 

ปลัดเทศบาลตำบลเก่ากลอย รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบุญทัน
โทร. 091-8631059

 
     
นางสาวเพ็ญพักตร์  พรมลี นายฉรัณ  สุทธิ นายนายปริญญา  เพียแก่น  

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.088-9690903

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 095-6709185

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.081-0519933


 
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 290011 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน