โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 (5) 72
  30 มี.ค. 2564    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานไตรมาสที่-3-ประจำปีงบประมาณ-2564 63
  29 มี.ค. 2564    รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 47
  29 ธ.ค. 2563    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานไตรมาสที่-2-ประจำปีงบประมาณ-2564 60
  30 ก.ย. 2563    รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี-2563 77
  30 ก.ย. 2563    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานไตรมาสที่-1-ประจำปีงบประมาณ-2564 54
  10 ต.ค. 2562    รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 169
  1 ต.ค. 2561    รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 184
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 224726 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน