โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.บุญทัน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ต.ค. 2565    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 221
  3 ต.ค. 2565    ฐานข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 217
  3 ต.ค. 2565    ฐานข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 178
  29 ก.ย. 2565    ฐานข้อมูลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 176
  1 ต.ค. 2564    ฐานข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 250
  1 ต.ค. 2564    ฐานข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 307
  5 พ.ค. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 307
  5 พ.ค. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 290
  24 ธ.ค. 2563    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร 306
  20 ก.พ. 2563    ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 280

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 436967 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน