โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
NO GlFT Policy
e-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

     
     
   
  นางสดศรี  เฉยบุญเรือง  
 
  นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน  
  โทร.087-4291956  
 
 
นายสุดธนู  แสนคำ   นายอุดม  จันทคูณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน   รองนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
 
โทร.095-1691437   โทร.089-5305313
 
นายเสกสรรค์  บัวสด   นางวงเดือน  เถาถาวงศ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
โทร.087-9454116
โทร.085-7808466    
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 446698 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน