โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4


วันที่ 23 ธันวาคม  2564 นางสมคิด  ป้องมี ประธานสภาเทศบาลตำบลบุญทัน  นายวิชิต เฉยบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน  ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบุญทัน  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญทัน ตำบลบุญทัน  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู