โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.boonthan.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


มอบถุงยังชีพจำนวน 2 ชุด และเงินช่วยเหลือ จำนวน 500 บาท ให้นางสาวบุญเลี้ยง ขันตี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายวิชิต เฉยบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน นางสาวศรัณญากร พวงไพวัน หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายวัชระ วงษ์ชู นักพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพจำนวน 2 ชุด และเงินช่วยเหลือ จำนวน 500 บาท ให้นางสาวบุญเลี้ยง ขันตี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประชาคมคนตาบอกไทย อำเภอสุวรรณคูหา และจังหวัดหนองบัวลำภู